OMGx2

t01760144_0176014410296468667.jpg

他是誰?
他是阿蕉。
他剪髮了。
他穿的.難道是水手服。
熊熊看到我都認不出來是誰了-口-!!!

難道他真的穿水手服嗎不會吧XDDDDDDDDDDDDDDDD(驚恐臉

发表留言

秘密留言

sidetitle自我介紹sidetitle

SYLVIA

Author:SYLVIA

sidetitle最新文章sidetitle
sidetitle最新留言sidetitle
sidetitle最新引用sidetitle
sidetitle月份存檔sidetitle
sidetitle類別sidetitle
sidetitle搜尋欄sidetitle
sidetitleRSS連結sidetitle
sidetitle連結sidetitle
sidetitle加為好友sidetitle

和此人成爲好友